Oens Huus

Het bruisend dorpshuis in Wapse

Contact?

BSO opvang van Obs Ten Darperschoele

De Obs Ten Darperschoele wil graag voldoen aan de uitgebreide regelgeving voor de kinderopvang. Oens Kiendhuus is daarom gehuisvest in een uitstekende accommodatie die aan de eisen voldoet, namelijk in het dorpshuis ‘Oens Huus’ tegenover de school.

Vanzelfsprekend is er gekwalificeerde leiding in de persoon van Vienna Hoitzing. Er is een pedagogisch beleidsplan geschreven waarmee de school heeft getracht recht te doen aan de specifieke situatie in Wapse. Dit plan is voor de ouders op de locatie in te zien. Ook is er een oudercommissie opgericht.

De buitenschoolse opvang Oens Kiendhuus is open op:

Activiteit:BSO
Dag:dinsdag en donderdag
Tijd:07.00 – 08.30 en 14.00 – 18.15 uur
Aanmelden en informatie:Vienna Hoitzing, pedagogisch medewerkster: 06-52786779

Voor de meest actuele informatie verwijzen wij u naar:
BSO Ten Darperschoele

Painting with egg tempera or acrylics on linen or paper
Dit is de ruimte voor de BSO opvang en de peuterspeelzaal