Oens Huus

Het bruisend dorpshuis in Wapse

Contact?

Wapser Gemeenschap

Mensen uit Wapse zijn trots op hun dorp en dat vindt de Wapser Gemeenschap erg belangrijk. Hiervoor willen wij ons inzetten om te zorgen dat dit zo blijft. Dit doen we door nauwe banden te onderhouden met gemeente, instanties, bedrijven en verenigingen, waarbij wij onze dorpsbelangen zoveel mogelijk naar voren halen.

In het belang van ons dorp

Uit onze ervaring blijkt, dat wij als een serieuze gesprekspartner worden beschouwd.
Met nadruk willen wij aangeven dat de Wapser Gemeenschap geen politieke vereniging is. Wel is het zo dat we af en toe de politiek benaderen om bepaalde zaken te verdedigen of aan te kaarten, welke specifiek in het belang zijn van ons dorp.

Het bevorderen van de economische en maatschappelijke bloei

Het doel van het dorpsbelang is, de leefbaarheid in het dorp te waarborgen, in stand te houden en door samenwerking de algemene belangen van het dorp te behartigen. Onder algemeen belang wordt verstaan; alles wat het dorp en het welzijn van haar inwoners betreft. Het bevorderen van de economische en maatschappelijke bloei en ontwikkeling van het dorp en zijn naaste omgeving.

Wilt u meer weten over de Wapser Gemeenschap, of u aanmelden als nieuw lid of vrijwilliger, neem dan contact op met één van de betrokken bestuursleden of met de Wapser Gemeenschap.

Wapser Gemeenschap
Willie Hartsuiker (secretaris)
Ten Darperweg 118
7983 KP Wapse

www.wapsergemeenschap.nl
info@wapsergemeenschap.nl